Selecteer een pagina

LOK wilt natuur en milieu in geld uitdrukken.

 

Wat is de waarde van een natuurgebied, wat hebben we over voor stilte en ongerept uitzicht, en wat is de (meer)prijs die we over hebben voor een duurzame landbouw? 

Verschillende methoden worden gebruikt om dit soort zaken in geld uit te drukken. Dit is nodig, omdat de ongeprijsde negatieve externe effecten van de economische vooruitgang (denk aan lawaai, stank, hinder, vieze lucht) zo een economische stem (lees: geld) in kosten-baten analyses krijgen. 

LOK werkt met de Contingent Valuation Methode. Deze methode kent met behulp van vragenlijsten een hypothetische prijs toe aan negatieve externe effecten. Door de laatste inzichten in vragenlijstconstructie – waarbij het de mensen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt om iets ongeprijst te kopen – te combineren met geavanceerde statistische technieken kan LOK op snelle en goedkope wijze een betrouwbare indicatie geven van de prijs van milieu en natuur.