Selecteer een pagina

LOK wilt graag aan de slag met Big Data.

 

Want Big Data is meer dan een hype en zal volgens ons de onderzoekswereld op zijn kop zetten.

Bij Big Data gaat het, door het koppelen van verschillende grote databestanden, om het vaststellen van correlaties in de populatie (bijvoorbeeld transportbewegingen van mensen worden gekoppeld aan hun gebruik van internet, activiteiten op sociale media, aankoopgedrag, pintransacties, et cetera).

Door het gebruik van Big Data wordt het huidige steekproefdenken overboord gezet. Het gaat niet meer om het opzetten van een representatieve steekproef die tot nauwkeurige en betrouwbare voorspellingen moet leiden over de populatie. En ook het vinden van causaliteit is niet langer het belangrijkste doel.

LOK heeft niet de rekencapaciteit om zelf aan de slag te gaan met Big Data. Wel kan ze opdrachtgevers helpen met het opstellen van onderzoeksplannen waarin de mogelijkheden van Big Data worden onderzocht.