Selecteer een pagina

LOK werkt met Factor C. 

 

Bij de start van een project is het heel gebruikelijk om na te denken over de financiële consequenties (Factor F) en de juridische consequenties (Factor J). Dat geldt nog niet altijd voor de communicatieve consequenties (Factor C).

Factor C is een methodiek om vanaf de start van een project na te denken over de relatie van het project tot de omgeving, met andere woorden, voor wie doen we het project? Factor C start met een stakeholderanalyse. Hiermee wordt in kaart gebracht welke organisaties en personen relevant zijn voor het project en hoe ze zich tot het project verhouden. Zo zijn er stakeholders die met de resultaten van het project aan de slag moeten, stakeholders die een beslissende rol hebben in het project en stakeholders die invloed hebben op deze beslissing.

Inzicht in de rollen van de verschillende stakeholders bij een project kan leiden tot een andere opbouw, analyse en presentatie van een project. LOK heeft veel ervaring in het uitvoeren van stakeholderonderzoek.