Selecteer een pagina

LOK weet veel, maar nog niet alles.

 

Bij iedere nieuwe beleidsvraag zijn we geneigd om een nieuw onderzoek op te zetten. LOK pleit er voor om een onderzoek altijd te starten met een gedegen analyse van de bestaande inzichten. Daarom willen we ieder project starten met het opstellen van een omgevingsbeeld.

U, als opdrachtgever, levert de onderzoeken aan die er al zijn (opiniepeilingen, focusgroepen, media-analyses, eerdere rapporten, et cetera) en wij maken hiervan een omgevingsbeeld. Dat betekent dat we de reeds bestaande onderzoeken samenvatten en duiden. We geven aan welk deel van de onderzoeksvraag op basis van bestaande gegevens al beantwoord kan worden, en waar nog nieuw onderzoek voor nodig is. 

Het omgevingsbeeld presenteren we op een pakkende, beeldende en aantrekkelijke manier. U kunt hierbij denken aan een korte film (via YouTube), een stripverhaal, een animatie of een infographic.