Selecteer een pagina

LOK wilt luisteren.

 

Communicatieadviseurs zijn de ogen en oren van de organisatie. Van hen wordt verwacht dat ze de buitenwereld naar binnen halen en een goed beeld schetsen van wat er om gaat in de doelgroep. Maar hoe doe je dat goed? Hoe dring je door tot je doelgroep en schets je een onbevooroordeeld beeld van wat die groep denkt en voelt?

Volgens LOK betekent dit dat je je als onderzoeker moet mengen onder de doelgroep en echt moet luisteren naar hun verhaal. Een onderzoeksmethode die hierbij hoort is observerende participatie, waarbij de onderzoeker meedraait met de doelgroep en de setting zo weinig mogelijk beïnvloedt.

LOK wilt graag meer ervaring opdoen met deze vorm van onderzoek, omdat we denken dat hiermee zeer waardevolle inzichten kunnen worden verkregen.