Selecteer een pagina

Ruud Hoevenagel is ruim 25 jaar werkzaam als kwantitatief onderzoeker.

Loopbaan: In 1978 is Ruud begonnen met de studie landbouweconomie aan de Wageningse Hogeschool. In 1986 is hij afgestudeerd. In 1988 is hij begonnen met een methodologisch en economisch-psychologisch getint promotieonderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van de contingent valuation methode: een surveymethode om de betalingsbereidheid te achterhalen van burgers voor externe milieueffecten. In 1994 is hij aan de VU gepromoveerd. Van 1992 tot en met 1994 heeft hij gewerkt bij het Instituut voor Milieuvraagstukken, alwaar hij betrokken was bij verschillende onderzoeken naar kosten-baten analyses. Daarna heeft hij gewerkt bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daar heeft hij onderzoek gedaan naar milieuvriendelijk consumentengedrag; in het bijzonder het ontwikkelen van een model om dit gedrag te kunnen voorspellen. Na het SCP is hij in 1997 gaan werken bij EIM (Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf). In 2008 heeft hij de overstap gemaakt naar Stratus, die net als zusterorganisatie EIM, onderdeel uitmaakt van Panteia. In deze periode heeft hij zich opgewerkt tot een methodologisch verantwoord (markt)onderzoeker. 1 maart 2016 heeft hij samen met Jolanda Joossen LOK opgericht.

Kerncompetenties: In de loop der jaren heeft hij zich beziggehouden met een palet aan onderzoeksthema’s. De rode draad hierin waren de thema’s landbouw, energiebesparing, beïnvloedingsmechanismen, milieugedrag en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De kerncompetenties van Ruud zijn: groot methodologisch inzicht (denk aan validiteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, representativiteit, steekproefgrootte en -opzet), veel ervaring met de verschillende methodologische aspecten van sociaalwetenschappelijk kwantitatief onderzoek (panelanalyse, experimenten, secundaire analyses, casestudies, grootschalig survey-onderzoek), expert in het maken van vragenlijsten, statistisch goed onderlegd (gebruik van SPSS), hij weet wanneer hij de verschillende analysetechnieken moet inzetten, zoals regressieanalyse, factoranalyse, clusteranalyse, et cetera. Tot slot, heeft hij een vlotte pen en kan hij goed hoofdzaken van bijzaken scheiden.