Selecteer een pagina

LOK is expert in het maken van goede vragenlijsten.

 

Wat is een goede vragenlijst? In ieder geval één waarbij de vele valkuilen die er bestaan bij het maken van een vragenlijst worden omzeild. Valkuilen zoals: te veel vragen, te lange vragen, te veel informatie, slechte stellingen of niet goed letten op het taalniveau van de vragen.

Het taalniveau van een vragenlijst is vaak te hoog. Beleidsmakers denken, lezen, schrijven en praten op C1-niveau terwijl het gros van de respondenten juist op B1-niveau opereren. Een vragenlijst begrijpelijk(er) maken, gebeurt nog te weinig.

Bedenk ook dat respondenten geneigd zijn om een antwoord te geven (vaak het midden), ook al weten ze het eigenlijk niet. Dit kan je voorkomen door het gebruik van filtervragen, waarbij je eerst aan de respondent vraagt of ze wel voldoende kennis of ervaring hebben om een antwoord te geven. Dit gebeurt nog veel te weinig. Vaak wordt simpelweg de weet niet optie toegevoegd.

Ook de methode om de data te verzamelen heeft invloed. Tegenwoordig zijn online vragenlijsten populair. Methodologisch heeft deze vorm echter zijn keerzijde. Allereerst moet je je wapenen tegen beroepsrespondenten, verder kan je geen goede non-respons analyse houden en tot slot ben je als onderzoeker de regie kwijt over het onderzoeksproces.

LOK is goed op de hoogte van de vele valkuilen en kan u helpen bij het opstellen van uw vragenlijst of bij het beoordelen van bestaande vragenlijsten.