Selecteer een pagina

LOK wilt samen, beter onderzoek verrichten.

 

Onze ervaring is dat in Nederland (te) vaak opnieuw het onderzoekswiel wordt uitgevonden.

 

LOK wilt daarom voordat ze nieuw onderzoek gaat doen, het bestaande onderzoek eerst zorgvuldig in kaart brengen (een omgevingsbeeld maken). Met andere woorden, een zorgvuldige literatuurstudie is het startpunt van ons beter onderzoek. Pas dan wordt besloten of nieuw onderzoek nodig is en hoe dit onderzoek eruit moet zien.

Dus beter onderzoek bij LOK behelst altijd een go/no go moment in een project. Bij een no go bespaart de opdrachtgever geld, bij een go zal LOK al haar ervaring gebruiken om tot een zinvolle onderzoeksopzet te komen. Soms is een kwalitatieve weg de juiste richting, soms een kwantitatieve weg. Het is ook mogelijk dat beide wegen worden bewandeld.

Samen met andere professionals naar onderzoek kijken, levert over het algemeen betere en nieuwe inzichten op. Idealiter worden andere professionals betrokken bij de opzet van nieuw onderzoek, het is echter ook mogelijk om ze in te zetten bij het formuleren van de conclusies en aanbevelingen.

 

Uiteindelijk doet LOK onderzoek om de opdrachtgever verder te helpen.