Selecteer een pagina

LOK gelooft in nudging.

 

Lang hebben we geleerd dat de mens beredeneerd gedrag vertoont. Veel recente studies laten zien dat een belangrijk deel van ons gedrag onberedeneerd tot stand komt. We moeten daarom onze gedragspatronen veranderen. Dus wanneer mensen een zetje in de rug krijgen – nudging – waardoor het ongewenste gedragspatroon verandert, kan dit het probleem oplossen. Zo leidt het gebruik van kleinere borden in kantines tot minder eten en zorgen dansende poppetjes in stoplichten tot een veiliger oversteekgedrag (voor recente inzichten zie OMOOC).

Gedragsbewust beleid begint met zorgvuldig gedragsonderzoek om het gedragspatroon bloot te leggen. LOK is in staat om zowel een kwalitatieve (betrokkenen zelf hun gedrag laten beschrijven) als een kwantitatieve aanpak uit te voeren (een online vragenlijst onder de doelgroep).

Pas wanneer zicht bestaat op de gedragspatronen die aan het ongewenste gedrag ten grondslag liggen, kunnen interventies worden bedacht. Bij dit denkproces is creativiteit geboden. Het Kollectieve karakter van LOK kan hierbij helpen.